عکس های طنز

 

 

                                         

                                   مشاهده زمین به صورت زنده

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                        

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                        

                                        

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                       

             لیست بازیهای آتاری                            لیست بازیهای میکرو

 

                                       

                لیست بازیهای سگا                            لیست بازیهای PC

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                      نترسید داش گوجه خودمونه

                                             عکس شماره 1

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ننه جون یه بوس میدی

                                      عکس شماره 2

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                  به این میگن کارت ملی

 

                                             عکس شماره 3

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                             بیچاره مصطفی

 

 

                                            عکس شماره 4

---------------------------------------------------------------------------------------------

                               آخه امتحانه . تنبیه . وقت خوابه ...چیه

  

 

                                            عکس شماره 5

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                                آقایان یا بانوان

    

 

                                                   عکس شماره 6

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                             بیچاره سگ و خر

 

 

                                              عکس شماره 7

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                           کارت عروسی  عجیب

 

 

                                            عکس شماره 8

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    بیچاره الاغ

 

                                               عکس شماره 9

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                               قفس ماشین

 

 

                                                  عکس شماره 10

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                         هم پارک وهم طرح...

 

                                            عکس شماره 11

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

                               آقای دزد محترم تازه جایزه ام میدیم

 

                                              عکس شماره 12

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                        نفهمیدیم چیه ولی خداییش مفته

 

                                            عکس شماره 13

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                       به یک مترجم نیازمندیم

 

                                           عکس شماره 14

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                آخه این چه کوپنیه

 

                                             عکس شماره 15

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

/ 0 نظر / 18 بازدید