عکس های خطای دید

 

 

                                         

                                  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                        

                                         

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                  

                لیست بازیهای آتاری                   لیست بازیهای میکرو

 

                                  

                لیست بازیهای سگا                     لیست بازیهای PC

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

                                              عکسهای خطای چشم

 

1-در صورتی که حرکت نقطه متحرک را تعقیب کنیدتنهایک رنگ را می بینید، صورتی.

2- حالا لحظاتی به علامت + که در وسط قراردارد خیره شوید. نقطه متحرک را پس از لحظاتی به رنگ سبز خواهید دید.

 3- حالا زمان بیشتری را بر روی علامت + تمرکز کنید،
پس از لحظاتی نقاط صورتی آهسته آهسته ناپدید خواهند شد.

عجیب اینجاست که هیچ نقطه سبزی در این عکس در کار نیست و در واقع نقاط صورتی نیز ناپدید نمی شوند.

    

                                              عکس شماره 1

 --------------------------------------------------------------------------------------------

            عکسهایی که متحرک نیستند اما ما فکر می کنیم حرکت می کنند

                                           عکس شماره 2

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                              عکس شماره 3

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                             عکس شماره 3A

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                             عکس شماره 4

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                               عکس شماره 5

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                              عکس شماره 6

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                             عکس شماره 7

--------------------------------------------------------------------------------------------

   این دو عکس زیر فقط روشن و خاموش میشن اما ما فکر می کنیم می چرخند

 

                                               عکس شماره 8

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                               عکس شماره 9

--------------------------------------------------------------------------------------------

     در دو عکس زیر باید سرتان را به جلو و عقب ببرید تا متوجه تعقیرشان بشید

 

 

                                             عکس شماره  10

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                                                  عکس شماره 11

--------------------------------------------------------------------------------------------

                    دو عکس زیر هم توضیحاتش همراه خودش هست

                                              عکس شماره 12

--------------------------------------------------------------------------------------------

               

 

                                                     عکس شماره 13

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید