WinRAR 3.4

 

 

                                             

                                      مشاهده زمین به صورت زنده

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                   

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                  

                                  

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                  

              لیست بازیهای آتاری                      لیست بازیهای میکرو

 

                                  

              لیست بازیهای سگا                         لیست بازیهای PC

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

توجه : بیشترفایل های موجود دروب با برنامه   WinRAR 3.4 فشرده شده هستند

بنابراین برای خارج کردن فایل ها باید از برنامه WinRAR 3.4 استفاده شود.

قابلیت های این برنامه.

حفاظت اطلاعات وفایل هاورمزگذاری روی فایل ها

فشرده سازی فایل ها.

اجراوبازگشایی تمامی فایل هایی که قبلا rar شده باشند

و...

 

                                

 

اگراین برنامه ندارید حتما دانلود کنید حجم برنامه با کرک 2 مگابایت

 این برنامه خارج از زیپ است و دانلود این برنامه نیاز به password ندارد.

SETUP و CRACK این برنامه به ترتیب زیر

دانلود WinRAR 3.4 SETUP

 دانلود WinRAR 3.4 CRACK

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید